Semasa


Hotel us4ng jadi sar4ng pel4cur4n

Kuala Lumpur: Sind1ket pel4cur4n sanggup menyewa sebuah hotel us4ng di Jalan Tun Ali, Melaka dengan bayaran RM1,500 sebulan bagi menjalankan keg1atan tidak berm0ral itu sejak beber4pa tahun lalu. Malah mereka turut bertindak ber4ni berop3rasi sepanjang…Sertai J3maah Dakw4h, Amar Asyraf Mahu B3rubah

Sebelum ini ter4lit dengan kontr0versi rumah t4ngga, kini pel4kon Amar Asyraf mula mengvbah h1dupnya secara posit1f dan memberi tumpvan terhadap asp3k keroh4nian. Bersyvkur kerana Allah masih menyay4nginya sehingga memilih dirinya untuk mend4lami ilmv ag4ma, Amar berkata…
Rimbunan pok0k wanita semb4hyang

LIPIS: Ke4daan seb4tang pok0k yang rimb0n meny3rup4i sus0k tub0h seakan-akan se0rang w4nita sedang bersemb4hyang berhamp1ran Masjid Jerans4ng di sini menarik perhatian orang ramai. Ketua Kampung Jerangs4ng, Halimi Zainuddin berkata, rimb0nan pokok yang seolah-olah manus1a sedang…


Lelaki m4ut h1du as4p ar4ng dalam k3reta

SEORANG lelaki dit3mui m4ti dalam sebvah ker3ta, menvrut p0lis. Timbalan Ketua P0lis Daerah Br1ckfields, Superint3ndan Basri Sagoni berkata, pih4knya dimaklvmkan meng3nai kej4dian itu sel3pas men3rima pangg1lan pada pukul 10.05 pagi Isnin. “May4t lelaki itu dijvmpai…