Semasa


‘Sem0ga pengakh1ran yang b4ik’

JOHOR BAHRU: Kelu4rga r3maja bas1kal laj4k yang m4ut dalam kemal4ngan pada 18 Februari 2017, menghar4pkan pengakh1ran yang baik sekali gvs menut0p trag3di empat tahun lalv. Mereka terh4ru dan syvkur dengan kepvtusan Mahk4mah T1nggi, di sini,…


Peng3rusi sy4rik@t pembin4an dib3rkas SPRM

PUTRAJAYA- Peng3rusi sebuah syar1kat pembin4an diberk4s Suruh4njaya Penc3gahan Rasu4h Malaysia (SPRM) sel3pas disy4ki terl!bat dalam pemberian rasu4h bagi mendapatkan pr0jek pembin4an bernil4i RM110 juta dar1pada sebuah kem3nterian sembilan tahun lalu. Menerusi kenyat4annya, SPRM berkata, perint4h…


Tert3kan dibu4ng k3rja lelaki bak4r rumah

TEM3RLOH – Dip3rcayai tert3kan akib4t dibu4ng k3rja se0rang b3k4s peny3lia sebu4h syar1kat petr0leum bert1ndak membak4r rumahnya di Taman S3tia, Kuala Krau semalam. Kej4dian kira-kira jam9.20 pagi itu turvt menyeb4bkan tiga bu4h rumah jirannya musn4h dan…
Hotel us4ng jadi sar4ng pel4cur4n

Kuala Lumpur: Sind1ket pel4cur4n sanggup menyewa sebuah hotel us4ng di Jalan Tun Ali, Melaka dengan bayaran RM1,500 sebulan bagi menjalankan keg1atan tidak berm0ral itu sejak beber4pa tahun lalu. Malah mereka turut bertindak ber4ni berop3rasi sepanjang…Sertai J3maah Dakw4h, Amar Asyraf Mahu B3rubah

Sebelum ini ter4lit dengan kontr0versi rumah t4ngga, kini pel4kon Amar Asyraf mula mengvbah h1dupnya secara posit1f dan memberi tumpvan terhadap asp3k keroh4nian. Bersyvkur kerana Allah masih menyay4nginya sehingga memilih dirinya untuk mend4lami ilmv ag4ma, Amar berkata…