GlobalWanita tertva dunia men!ngg4l dunia ketika berdoa

SEORANG wanita yang dip3rcayai pihak berku4sa Russia sebagai manusia tertva di dunia men1nggl dunia, ketika sedang berdoa. K0ku Istambulova adalah m4ng5a terselamat daripada kek3jaman Stalin terhadap penduduk Republik Chechnya, beliau sepatutnya mencapai usia 130 tahun,…
33 hari terd4mpar di pul4u tidak berpenghuni

BAHAMAS – Tiga w4rga Cuba terd4mpar di sebu4h pul4u yang tidak berp3nghuni di Bahamas selama 33 hari berjaya disel4matkan. Lap0ran BBC, peng4wal pantai Am3rika Sy4rikat (AS), berkata, kel1bat mereka disedari oleh pasvkan udara peng4wal pantai…