Berita


AirAsia Berhasrat Untuk Ambil Semula Pekerja Yang Telah Diberhentikan

AirAsia Group Bhd menyasarkan untuk mengambil semula pekerjanya yang terpaksa diberhentikan pada tahun lepas susulan impak C0VlD-19, apabila perniagaan syarikat penerbangan itu kembali pulih. Sambil mengakui keputusan pemberhentian khidmat kira-kira 2,000 pekerja terbabit sebagai satu…


‘Sem0ga pengakh1ran yang b4ik’

JOHOR BAHRU: Kelu4rga r3maja bas1kal laj4k yang m4ut dalam kemal4ngan pada 18 Februari 2017, menghar4pkan pengakh1ran yang baik sekali gvs menut0p trag3di empat tahun lalv. Mereka terh4ru dan syvkur dengan kepvtusan Mahk4mah T1nggi, di sini,…


Peng3rusi sy4rik@t pembin4an dib3rkas SPRM

PUTRAJAYA- Peng3rusi sebuah syar1kat pembin4an diberk4s Suruh4njaya Penc3gahan Rasu4h Malaysia (SPRM) sel3pas disy4ki terl!bat dalam pemberian rasu4h bagi mendapatkan pr0jek pembin4an bernil4i RM110 juta dar1pada sebuah kem3nterian sembilan tahun lalu. Menerusi kenyat4annya, SPRM berkata, perint4h…Kil4ng makanan seb4bkan penc3mar4n Sungai Perai dik0mp4un RM18,000

BUTTERW0RTH: Jab4tan Alam Sekitar (JAS) Pulau Pinang mengelu4rkan k0mp4un RM18,000 terh4dap sebuah kil4ng beras4skan pr0duk makanan, di sini kerana menjadi pvnca penc3mar4n air sehingga menyeb4bkan ribuan ikan m4ti di Sungai Perai, Selasa minggu lalu. Pengarahnya,…