Rakyat Perlu Bersedia Situasi Terbvruk Akan Berl4ku Dua Bulan Lagi

SHAH ALAM – Rakyat perlu bersedia secara psik0lgi untuk berdepan dengan jumlah k3s C0vid-19 yang dij4ngka meningkat sehingga 24,000 k3s sehari menjelang September nanti.

Ahli ekonomi, Nungsari Ahmad Radhi berkata, rakyat juga perlu mem4tuhi prosedur operasi standard (S0P) yang tinggi dan memb4ntu sem4mpu yang boleh sekiranya b4dai C0v1d-19 terus mel4nda.

“Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah yang mer4malkan Malaysia akan mencapai tah4p k3muncak penular4n C0vid-19 pada pertengahan September dengan 24,000 k3s p0sitif sehari tidak boleh dipandang r3meh.

“Kebimbang4n penular4n m3luas C0vid-19 tidak boleh lagi diel4kkan dan peningkatan jumlah kes dianggarkan sehingga 25,000 k3s pada September kel4k pasti memberi k3san kepada psikol0gi rakyat,” ujar Nungsari kepada Sinar Harian.

Malaysia dir4mal mencapai tahap k3muncak penular4n C0vid-19 pada pertengahan September.

Beliau berkata, persediaan psikol0gi amat perlu dalam mendepani kr1sis kesihatan itu berikutan ia bukan sahaja memberi k3san kepada ny4wa, kelangsung4n hidup malah m3ntal rakyat.

“Isu psikol0gi dan m3ntal perlu dipandang s3rius berikutan ramai yang semakin tert3kan melihatk4n situ4si pand3mik yang amat membimb4ngkan.

“Seharusnya kerajaan memainkan peranan 4ktif memastikan rakyat dapat mend3pani situ4si pand3mik ini dengan lebih baik,” ujar beliau.

Sehubungan itu, katanya, bagi ‘menen4ngkan’ rakyat yang selama ini akvr p4tuh S0P, kerajaan wajar segera bertind4k apabila trend nisbah jangkit4n meningkat sejak beberapa bulan lalu.

Pand3mik C0vid-19 bukan sahaja memberi kesan kepada ny4wa, kel4ngsungan hidup malah ment4l rakyat.

“Trend nisbah kadar keb0lehjangkitan (RT) meningkat dan melebihi 1.0 (bermakna jangk1tan akan berg4nda) sudah jelas sejak beberapa bulan lalu. Kenapa dibiarkan tanpa langkah yang betul-betul dapat meng4wal jangk1tan?

“Sekarang jel4s, virvs sudah mer3bak luas. Jadi, kita tidak boleh mengel4k lagi, kita cuma boleh mengurangk4n k3san jangk1tan yang tinggi itu,” katanya.

Namun begitu harap4n masih ada apabila kenyataan Dr Noor Hisham turut menyebut sekiranya kita boleh laks4nakan 150,000 d0s sehari untuk dos kedua dengan 80 peratus keberkesan4n vaksin4si, pada Oktober k3s harian p0sitif C0vid-19 akan turun di bawah 1,000 k3s.

“Justeru, proses pemberi4n v4ksin harus dipercepatk4n, perb4nyakan tempat pemberian v4ksin, permudahk4n proses mendaftar dan sebagainya,” katanya yang turut mengakui kerajaan sepatutnya lebih bersedia berdepan p4ndemik itu seperti mendapatk4n v4ksin lebih awal untuk diberikan kepada rakyat.

Proses pemberi4n v4ksin harus dipercep4tkan untuk membentuk imuniti kel0mpok.

Disebabkan tempoh mencapai 80 peratus itu memak4n masa hingga akhir Oktober, Nungsari berpendapat, kerajaan harus mel4njutkan dan menambah bantuan isi rumah yang terj3jas serta perniagaan yang ki4n t4nat sehingga hujung tahun ini.

“Sambung dan perbanyakan g3ran kepada peniaga kecil dan bantu4n tunai kepada isi rumah hingga hujung tahun,” katanya.

Beliau turut mencadangkan penyambungan subs1di g4ji kepada institusi perniagaan sehingga hujung tahun bagi meng3lak pemberhenti4n pekerja.

Tegasnya, kerajaan harus bertind4k agr3sif memastikan rakyat kembali b4ngkit meneruskan kehidupan selepas p4ndemik m4ut ini dapat dik4wal.

 

Sumber : http://www.dnq.pw/

Facebook Comments

Be the first to comment on "Rakyat Perlu Bersedia Situasi Terbvruk Akan Berl4ku Dua Bulan Lagi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*