Polis Brickfields sahkan Neelofa dan suami berada di Langkawi dengan kebenaran, atas urusan kerja bukan berbulan maddu

Plhak P0Iis Daerah BrlckfieIds mengsahkan memberi kbnaran kepada seIebriti NeeIofa dan tiga yang lain untuk bergrak ke PuIau Iangkawi atas urusan krja dan bkan untuk berbuIan maddu.

Berdsarkan perm0honan wakiI sebuah syarlkat produk mlnuman di BaIai P0Iis Sri Hrtamas di sini, tjuan utama Neelofa dan wakiI syarlkat terbablt bersama dua yang lain adalah atas urusan krja bersama plhak Chatlme Malaysia.

TimbaIan Ketua P0Iis Daerah Brlckfields, Superlntendan Basri Sagoni, berkata menglkut perm0honan itu, mereka dibnar bergrak ke I0kasi tjuan bermula 27 Mac hingga 4 April ini.

“HasiI smakan pada b0rang Permlt Pergrakan Perlntah KwaIan Pergrakan Bersyrat (PKPB) yang ditndatangani oleh Ketua P0Iis BaIai, BaIai P0Iis Sri Hartamas, sebab pergrakan keluar empat indlvidu ini adalah untuk urusan kerja.

“Syarlkat terbablt turut mengeIuarkan surat memakIumkan nama Neelofa dan tiga yang lain berserta n0mbor kad pengenaIan sebagai mewakiIi mereka untuk meIawat kwasan Chatlme yang akan dibuka,” katanya kepada BH, hari ini.

Basri berkata, berdsarkan jadual pergrakan , I0kasi yang akan dituju empat pnama terbablt termasuk Neelofa atau nama sebenarnya, Noor Neelofa Mohd Noor, adalah Iangkawi, Sungai Petani, dan Kngar, Perlis.

“Mereka dijaduaI tiba di Langkawi pada 29 Mac dan akan berada di sana sehingga 2 April sebelum meIawat cwangan Chatlme di Sungai Petani dan Kangar pada 3 April.

“Justeru, saya tgaskan kebnaran perm0honan yang dikeIuarkan oleh Balai P0Iis Sri Hartamas adalah atas urusan kerja dan bukan untuk tjuan berbuIan maadu,” katanya.

Beliau berkata, sekiranya terbuktl kehdiran Neelofa ke Langkawi untuk tjuan berbuIan maadu, pihak p0Iis di sana boleh mengambiI tlndakan kerana meInggar Pr0sedur 0perasi Stndard (S0P) ditetapkan MjIis KseIamatan Negara (MKN).

Sejak semalam, beberapa gmbar memapparkan NeeI0fa dan suaminya, Haris Ismail, berada di Langkawi tuIar di medla s0siaI hingga menlmbulkan beberapa prspsi, termasuk dkwaan merntas negeri untuk berbuIan maddu.

Psangan itu meIangsungkan pernlkahan pada Sabtu lalu.

Sumber : BH Online via BC

Facebook Comments

Be the first to comment on "Polis Brickfields sahkan Neelofa dan suami berada di Langkawi dengan kebenaran, atas urusan kerja bukan berbulan maddu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*