Tert3kan dibu4ng k3rja lelaki bak4r rumah

TEM3RLOH – Dip3rcayai tert3kan akib4t dibu4ng k3rja se0rang b3k4s peny3lia sebu4h syar1kat petr0leum bert1ndak membak4r rumahnya di Taman S3tia, Kuala Krau semalam.

Kej4dian kira-kira jam9.20 pagi itu turvt menyeb4bkan tiga bu4h rumah jirannya musn4h dan sebu4h lagi rumah ros4k pada bahagian siling.

Ketua P0lis Daerah Tem3rloh, Asisten Komisi0ner Mohd. Yusri Othman berkata, berd4sarkan si4sat4n aw4l mendapati kebak4ran bermula di rumah lelaki berk3naan sebelum mer3bak ke empat bu4h rumah jiran.

“Berd4sarkan maklvmat peng4du meny4takan su4minya tiba-tiba kelu4r daripada bil1k bel4kang memberitahu telah memb4kar b1lik itu menggvnakan miny4k p3trol sehingga terk3na kakinya sendiri.

“Peng4du kemudiannya mendapati ap1 di dalam bil1k telah mereb4k dan mengambil dokum3n pent1ng sebelum menyel4matkan diri bersama anaknya,”katanya di sini, hari ini.

Menvrut Mohd. Yusri tiada kemal4ngan j1wa dilap0rkan dalam kej4dian itu dan sias4tan terh4dap susp3k dil4kukan mengikut S3ksyen 435 Kanvn Kes3ksaan.

Dalam pada itu, beliau berkata, berdas4rkan sias4tan awal mendapati susp3k pulang ke rumahnya di Taman Setia pada 11 Februari lalu untuk menzi4rah1 anak dan ist3rinya.

Katanya, susp3k yang berada dalam kead4an r3sah dan murvng tidak memberitahu mas4lah menimp4nya sehinggalah ist3rinya mendapat t4hu susp3k telah dibu4ng kerja.

“Susp3k ditah4n dan s0al si4sat awal mendapati susp3k banyak berdi4m diri dipercayai mengal4mi kemurvngan tetapi tiada rek0d raw4tan m3ntal melib4tkan susp3k,”ujarnya

Sumber: KOnline

Facebook Comments

Be the first to comment on "Tert3kan dibu4ng k3rja lelaki bak4r rumah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*