Serina Redzuawan Sed@ng H@ng4t Berc!nta, Belum Sedia D3dah Ident!ti Kek4sih?

Ketika ujian melingkari hidup dengan pelbagai f.itnah yang bertebaran, pengacara, pelak0n dan usahawan, Serina Redzuawan, 39, diberikan n1kmat lain.

Nikmat indah yang sudah lama diket3pikan sejak berp1sah dengan b3kas su4mi, kira-kira lima tahun lalu. Hat!nya kini sedang berbunga c!nta apabila menjal!nkan hubvng4n dengan sese0rang ins4n istim3wa.

Sejak sekian lama, anak kepada chef sel3briti popul4r, Datuk Redzuawan Ismail atau Chef Wan itu mula membuka pintu hat.inya menerima ci.nta lelaki lain.

Ramai terk3jut apabila Serina menvkar st4tus ‘In a rel@tionsh!p’ dalam Fac3book (FB) sejak pertengahan Januari lalu. Namun, siapakah jejaka bertu4h yang berjaya meng3tuk pintu hat.inya itu masih dirahsi4kan.

Bagi ibu kepada Tristan Tareef dan Isabella Saffiya, tidak s4lah dirinya ingin merasai nikmat dici.ntai dan menc.intai sese0rang, biarpun pernah berd3pan dengan kegag4lan rumah tangga.

“Secara jujurnya, saya sedang mengenali hati bvdi sese0rang. Saya akui, hati sudah dit.awan dan dimiliki sese0rang. Kami baru sahaja berkenalan sejak beberapa bulan lalu.

“Cuma, saya belum bersedia berk0ngsi siapa ger4ngan jejaka yang berjaya membuka pintu hati yang pernah terkunci ini. Saya mengharapkan d0a yang baik-baik.

“Sebagai wanita dan ibu, saya juga mengimpikan memiliki mahl!gai rumah tangg4 yang bahagia seperti pas4ngan lain. Mungkin saya pernah melalui pengal4man perkahw!nan yang h.ancur, tetapi Allah lebih mengetahuinya. Saya juga mahu bahagia dan rasa dicin.tai lelaki.

“Insya-Allah, saya akan berk0ngsi b3rita baik sekiranya apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Cuma, buat masa ini, berilah saya ru4ng untuk mengen4linya terlebih dahulu,” katanya kepada BH Online.

Serina berkata, anak-anaknya tidak k!sah dengan siapa bercinta, malah mereka menerima seadanya.

“Mereka masih kecil untuk tahu situ4si yang saya lalui. Ada perkara tertentu mereka fah4m. Contohnya, saya dan b3kas su4mi sudah berpis4h. Saya pun sudah lama berg3lar ibu tungg4l, jadi sampai bila saya mahu menvtup pintu hati?

“Bagaimanapun, set4kat ini, Papa belum tahu lagi. Tetapi, apa sahaja dilakvkan r3stu Papa paling utama. Hubvngan kami baik-baik sahaja. Papa terlalu s!buk menguruskan restorannya. Saya ada juga membantunya term4suk melakukan pr0mosi dalam media sosi4l. Papa juga menyok0ng perniagaan yang saya usahakan,” katanya.

Mengul4s dik4itkan dengan lelaki ‘s.cammer’ yang dit.ahan, baru-baru ini, Serina berkata, pelbagai fit.nah meng4itkan dirinya dengan lelaki berkenaan.

“H!dup ini memang tak lepas uj!an dan pelbagai f.itnah. Saya dif.itnah dan dik4itkan dengan lelaki ‘s.cammer’ berken4an. Bagaimanapun, saya sudah membuat lap0ran p0lis.

“Saya mengenali lelaki berkenaan selepas menunjukkan min4t mel4bur dalam perni.agaan yang saya usahakan. Jujurnya, saya tidak tahu lelaki ini terb4bit dengan kerja tidak betul. Apabila lelaki ini dit.angkap, t!mbul macam-macam f.itnah meng4itkan saya. Kenapa pula nak meng4itkan saya, sedangkan saya baru kenal lelaki ini.

“Saya sudah berh!jrah, kenapa saya nak buat kerja g.ila? Sud4hlah saya ibu tungg4l, berniaga dan mencari rezeki, setiap hari. Saya kec3wa apabila nama saya terpal!t burvk hanya kerana mengenali lelaki ini. Kami hanya berur.usan s0al bisn3s, tetapi dia belum pun sempat membuat pel4buran,” katanya.

Katanya, biarpun diuj! dengan pand3mik COV1D-19, bisn3snya berk3mbang dengan baik.

“Sekarang saya f0kus dengan perni.agaan telekung, Serina Inspire serta bisn3s makanan dan minuman, Serina Food Empire.

“Ni4t saya mahu memb4ntu ibu tungg4l dan 0rang but4 berniaga Industri Kec!l dan Sederhana yang memb3kalkan makanan kepada saya,” katanya.

Sumber: BeritaViral

Facebook Comments

Be the first to comment on "Serina Redzuawan Sed@ng H@ng4t Berc!nta, Belum Sedia D3dah Ident!ti Kek4sih?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*