Peng3rusi sy4rik@t pembin4an dib3rkas SPRM

PUTRAJAYA- Peng3rusi sebuah syar1kat pembin4an diberk4s Suruh4njaya Penc3gahan Rasu4h Malaysia (SPRM) sel3pas disy4ki terl!bat dalam pemberian rasu4h bagi mendapatkan pr0jek pembin4an bernil4i RM110 juta dar1pada sebuah kem3nterian sembilan tahun lalu.
Menerusi kenyat4annya, SPRM berkata, perint4h tah4nan r3man t3lah dibu4t terhadap lelaki berus1a 67 tahun itu di Mahk4mah Maj!stret Putrajaya pada Khamis.
“Dia dir3man selama tiga hari b3rmula hari ini (Khamis),” kat4nya.
Sem3ntara itu, Timb4lan Ketu4 Pesurvhjaya Op3rasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya meng3sahk4n tangk4pan ters3but dan t1dak men0lak l3bih ramai indiv!du akan dit4han bagi memb4ntu si4sat4n.
K3s disi4sat di b4wah S3ksyen 16 Akt4 Suruh4njaya Penc3gahan Rasu4h Malaysia 2009.

Sumber: SinarHarian

Facebook Comments

Be the first to comment on "Peng3rusi sy4rik@t pembin4an dib3rkas SPRM"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*