K0ntrak Shuk Ditam4tkan Sebagai Penyampai Radio Hot FM

Susvlan daripada penggntvngan perkhidm4tan penyampai radio H0t FM, Shuk, pih4k pengvrusan stesen radio Hot FM hari ini mengumvmkan bahawa k0ntrak perkhidmatan beliau atau nama sebenarnya Mohammad Shukri bin Mohamed Sahar dit4matkan serta merta.

Terdahulu, kontrak perkhidm4tan Shuk sebagai penyampai radio H0t FM dig4ntung buat sementara pada 24 Januari lalu untuk memberi ru4ng kepada pih4k pengurvsan untuk mel4kukan si4satan dalaman yang terperinci terh4dap isv beliau yang tuI4r di m3dia sos1aI.

Hasil daripada si4satan dalaman yang dijalankan, pihak pengvrusan H0t FM mengesahkan bahawa k0ntrak perkhidm4tan Shuk ditam4tkan kerana beliau didapati meI4nggar k0ntrak perkhidm4tannya sebagai penyampai radio H0t FM. Pengvrus Besar Kumpvlan Audiens & Pemasaran Ripple, Puan Anida Mohd Tahrim berkata terdapat peIangga4an terma perj4njian oleh Shuk.

K0ntrak perkhidm4tan Shuk sebagai penyampai radio di H0t FM ditam4tkan berkvatku4sa hari ini, selepas selesai si4satan dalaman m3ndap4ti berlakunya peIangg4ran terma perjanj1an oleh Shuk, seperti yang sudah dipersetujui di dalam k0ntrak perkhidm4tan beliau sebagai penyampai radio Hot FM. Shuk juga telah dimaklumkan mengenai h4l ini.

Pihak pengurvsan Hot FM turut mengumumkan segmen G3ng Pagi H0t (GPH) telah t4mp1l dengan w4jah baru bermula 15 Februari menerusi g4ndingan Fizie dan penyampai baharu H0t FM, Mark Adam. “Selepas Shuib bervndur dari H0t FM, kami sudah mer4ncang untuk memberi ‘facelift’ kepada GPH dengan kem4sukan Mark Adam. Repvtasi Mark sebagai penghibur yang v3rsatil memberikan nfas segar untuk segmen GPH.

Sumber: BMedia

Facebook Comments

Be the first to comment on "K0ntrak Shuk Ditam4tkan Sebagai Penyampai Radio Hot FM"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*