Kil4ng makanan seb4bkan penc3mar4n Sungai Perai dik0mp4un RM18,000

BUTTERW0RTH: Jab4tan Alam Sekitar (JAS) Pulau Pinang mengelu4rkan k0mp4un RM18,000 terh4dap sebuah kil4ng beras4skan pr0duk makanan, di sini kerana menjadi pvnca penc3mar4n air sehingga menyeb4bkan ribuan ikan m4ti di Sungai Perai, Selasa minggu lalu.

Pengarahnya, Sharifah Zakiah Syed Sahab, berkata pih4knya turvt mengelu4rkan ar4han terh4dap kil4ng terb4bit supaya mengh3ntikan s3rta m3rta pelep3san sis4 eflven ke Sung4i Perai.

“JAS sebelum ini meny1asat adu4n mengenai penc3mar4n air dan k3s ikan m4ti di Sung4i Perai yang disy4ki berpvnca dari sebuah kil4ng beras4skan makanan di sini. Maklumat awal yang dit3rima daripada 0rang aw4m mend4kwa keadaan Sung4i Perai adalah terc3mar dengan bu1h berwarna putih.

“Sias4tan lanjvt yang dijal4nkan JAS mendapati ia berpvnca daripada pr0ses pembuatan serta aktiviti cuc1an dari sal4h satu kil4ng yang mana kita mengelu4rkan k0mp4un ke atas pr3mis terb4bit term4suk memberi ar4han supaya mengh3ntikan pelep4san berken4an serta merta,” katanya dalam kenyataan, hari ini.

Jelasnya, t1ndakan k0mp4un itu diambil di b4wah Peratvran-Peratvran Kual1ti Alam Sekeliling (Eflven Perindustrian) 2009.

“JAS negeri juga mengelu4rkan n0tis ar4han di bawah S3ksyen 31 dan 37 Akta Kual1ti Alam Sekelil1ng 1974 supaya pih4k kilang mengambil langkah kaw4lan bagi meng3lakkan eflven tidak ter0lah daripada dilep4skan ke Sung4i Perai sebelum b0leh ber0per4si semula.

“Pada masa sama, JAS akan mempert1ngkatkan r0nda4n dan pemant4uan di sekitar kawasan Sungai Perai supaya tidak berlaku lagi ins1den seperti ini,” katanya.

Dalam kejadian Selasa minggu lalu, ribuan ikan di Sungai Perai dilap0rkan m4ti selepas air pas4ng dan kej4dian itu dis3dari penduduk Taman Kimsar berhampiran sebelum mem4klumkan kepada Ahli Majlis MBSP, David Marsh3l yang kemudian membuat lap0ran p0lis berhubvng ins1den itu.

Ins1den berkenaan turut mendapat perh4tian Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) yang mel4hirkan kebimb4ngan mem4ndangkan ia memb4bitkan svmber makanan masy4rakat negara ini.

Sumber: BHOnline

Facebook Comments

Be the first to comment on "Kil4ng makanan seb4bkan penc3mar4n Sungai Perai dik0mp4un RM18,000"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*