Angka k0rban l3pasi 1,000, kem4tian bert4mbah 22 lagi… Malaysia rek0d 2,998 k3s baharu Cov1d-19

PERKEMBANGAN terkini penul4ran Cov1d-19 di negara ini merek0dkan 2,998 k3s baharu, menjadikan keselvruhan 272,163 k3s set4kat Rabu

Jumlah k3s akt1f dengan keb0lehj4ngkitan Cov1d-19 adalah 41,396 k3s dan mereka telah dias1ngkan dan diberi raw4tan.

Menurut Ketua Pengarah Kes1hatan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, daripada 2,998 k3s baharu yang dilap0rkan, 2,991 k3s merupakan penul4ran tempatan dan bak1 tujuh k3s adalah jangk1tan lu4r negara.

Selangor melap0rkan k3s harian tert1nggi iaitu sebany4k 1,382 k3s, diikvti Johor (436 k3s) dan Negeri Sembilan (233).

Menurut Dr Noor Hisham, terd4pat pertamb4han 22 k3s kem4tian berk4itan Cov1d-19 dilap0rkan pada hari ini.

“Justeru, jumlah kumul4tif k3s kem4tian Cov1d-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,005 k3s,” katanya dalam satu kenyat4an pada petang Rabu.

Beliau berkata, seb4nyak 5,709 k3s telah pul1h Cov1d-19 pada Rabu dan jumlah kumul4tif k3s yang telah pul1h sep3nuhnya adalah 229,762 k3s.

“Sehingga kini, terdapat 231 k3s p0sitif Cov1d-19 sedang dir4wat di Unit Raw4tan R4pi (ICU) di mana 115 k3s mem3rlukan bantu4n pernaf4san,” katanya.

Sumber: MStar

Facebook Comments

Be the first to comment on "Angka k0rban l3pasi 1,000, kem4tian bert4mbah 22 lagi… Malaysia rek0d 2,998 k3s baharu Cov1d-19"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*