Allahu “Tanah Rvntuh Berlaku Di Pasir Mas Kelantan,15 K3luarga Diar4hkan Pindah”

PASIR MAS, 17 Feb — Sebuah rumah rvntuh dan 15 k3luarga di4rahkan berpindah susulan kej4dian tanah rvntuh di t3bing Sungai Kelantan berhampiran Dataran Air Muleh, Kampung Jalan Pohon Celagi di sini, awal pagi tadi.

Ketua P0lis Daerah Pasir Mas ACP Mohamad Roy Suhaimi Sarif berkata pihaknya telah menerima lap0ran mengenai kej4dian itu pada jam 10.30 malam semalam, svsulan laporan terdapatnya ret4kan kecil pada jalan di kawasan kej4dian.

“Kej4dian runtvhan tanah itu secara besar-besaran berlaku sejak 2.30 pagi sehingga 6.30 pagi tadi.

“Kej4dian itu menyebabkan runtvhan b3nteng t3bing sungai sehingga sebuah rumah runtvh dan lapan buah lagi rumah terj3jas dan hampir runtvh di sepanjang runtvhan tanah itu, namun tiada m4ngsa terlib4t tert1mbus dalam kej4dian itu,” katanya ketika ditemui pemberita di tempat kej4dian di sini, hari ini.

Mohamad Roy Suhaimi berkata svsulan kej4dian itu 15 k3luarga mel1batkan 50 m4ngsa, di4rahkan untuk berpindah dengan segera.

“Kita turvt menutup kesemua laluan k3luar masuk ke k4mpung itu, svsulan perg3rakan tanah yang masih tidak stabil dan b4haya,” katanya.

Seorang penduduk, Darohaimi Ahmad, 46, berkata beliau meny3dari kej4dian itu berlaku, selepas dia merasakan terd4patnya perg3rakan tanah ketika tidur pada pukul 5.30 pagi.

“Saya tidur tidak menggunakan kat1l, merasakan perg3rakan tanah dan bvnyi seperti ada benda berat dit4rik, menyebabkan saya ters3dar dan melihat k3luar rumah terk3jut runtvhan tanah itu telah menghampiri rumah saya.

“Ia pertama kali berlaku sep4njang saya tinggal di sini hampir 21 tahun bersama suami serta tiga orang anak berumur 14 sehingga 21 tahun,” katanya yang akan berpindah ke rumah keluarganya.

Sementara itu Peng3rusi Jawatankvasa Per1ndustrian, Perd4gangan, Pel4buran dan Pemb4ngunan Usah4wan mer4ngkap Ahli D3wan Undangan N3geri (ADUN) Pengkalan Pasir Datuk Hanifa Ahmad berkata, kejadian itu dipercayai berlaku svsulan h4kisan t3bing sungai yang terletak kira-kira 300 meter dari tempat kej4dian.

“Menurut Jab4tan Penga1ran dan S4liran keruntvhan tanah ini mel1batkan kawasan sepanjang 100 meter dan perlu berjaga-jaga berikutan perg3rakan (runtvhan) masih berlaku.

Hanifa berkata beliau sendiri telah berhvbung dengan m3nteri besar dan pih4k majlis d4erah bagi penempatan sementara m4ngsa terlib4t. M4ngsa terlib4t akan dipindahkan ke dewan d4erah Pasir Mas,” katanya.

Sumber: BMedia

Facebook Comments

Be the first to comment on "Allahu “Tanah Rvntuh Berlaku Di Pasir Mas Kelantan,15 K3luarga Diar4hkan Pindah”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*