“Aku p3nat r3bah, cakap S1am… meng1lai-ng1lai” – Andi Bernadee kena s4ntau, jumpa p4ku dan b4ngkai k4tak dalam rumah

PENYANYI dan pelakon, Andi Bernadee mend4kwa menjadi mangs4 ilmv hit4m hingga menj3jaskan kesih4tan term4suk menyeb4bkan dia berada di luar kaw4lan, baru-baru ini.

Menurut Andi atau nama seb3narnya Andi Azrul Andi Mapangile, perbuatan syir1k itu memberi k3san kepada tub0hnya sehingga dia bert1ndak seperti 0rang tidak n0rmal.

“Maaf semua, saya tak b0leh nak ter1ma sebar4ng temvbual buat masa ni. Saya perlukan r3hat, saya tak b0leh bercakap, saya tak b0leh nak fikir.

“Nanti b3nda tu d4tang bal1k. Aku p3nat la r3bah-r3bah, lepas itu cakap S1am, mengil4i-mengil4i.

“Alhamdulillah, terima k4sih awak… saya tak tahu apa salah saya pada awak. Apa-apa pun ini semua uj1an Allah,” katanya menerusi Instagram.

Sebelum itu, Andi turut memvat naik rak4man vide0 menvnjukkan dua p4ku kar4t dalam mangkvk ber1si kun1ng t3lur dan pen3muan bangk4i kat4k yang sudah k3ring.

Sementara itu, pengurus Andi iaitu Nasir Deraman memberitahu penyanyi lagu Kais Pagi Kais Petang itu sedang ber3hat dan minta diberi ru4ng dalam pr0ses pemvlihan diri.

Dia tak ada mvsuh, selepas jadi artis dia kurang berg4ul dan tak suka bers0si4l… banyak buat h4l sendiri je. NASIR DERAMAN PENGURUS ANDI BERNADEE

“Sekarang ini dia tengah ber3hat di rumah, saya minta dia jangan beri keny4taan apa-apa. Hari ini dia akan buat raw4tan kedua dengan se0rang ustaz.

“Semalam dia tunjvk perubahan sikap, macam 0rang lal0k… bercakap se0rang diri dalam b1lik air dan kita tahu itu bukan Andi Bernadee.

“Selepas melihat kead4annya, kawan serumah Andi p4nggil ustaz untuk membantu dan men3mui 0bjek mist3ri itu di rumahnya,”

Dalam pada itu, Nasir berkata dia tidak mengetahui siapakah ind1vidu yang mel4kukan perbuatan sy1rik itu kerana sepanjang dia mengenali pelak0n drama Melastik Ke Hatimu itu, Andi tidak pernah bermusvh dengan mana-mana p1hak.

“Dia tak ada mvsuh, selepas jadi art1s dia kur4ng berg4ul dan tak suka bers0si4l… bany4k buat hal send1ri je

“Tak ada nak mel3pak. Malah dengan saya pun susah nak aj4k keluar, habis kerja memang terus balik rumah.

“Apa-apa pun kita d0akan supaya Andi c3pat pul1h dan kvat berd3pan uji4n ini,” ujarnya.

Ini bukanlah kejadian pertama perbu4tan s1hir memb4bitkan gol0ngan sel3briti, sebelum ini pelak0n Aeril Zafrel turut mend3dahkan dia dan k3luarga hampir menjadi m4ngsa apabila men3mui tiga obj3k mist3ri di kediaman mereka.

Sumber: mstar

Facebook Comments

Be the first to comment on "“Aku p3nat r3bah, cakap S1am… meng1lai-ng1lai” – Andi Bernadee kena s4ntau, jumpa p4ku dan b4ngkai k4tak dalam rumah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*