Semua v1rus COV1D-19 di dunia ini, jika dikumpvl, mu4t dalam satu tin minuman – Kaj1an

Suatu yang hanya seha4lus-h4lus kej4dian, mampu melumpvhkan dunia!

Kesemua v1rus yang menyeb4bkan pand3mik COV1D-19 di seluruh dunia ini, sekiranya dikumpvlkan, boleh mu4t di dalam satu tin minuman.

Reuters melap0rkan, perkir4an lu4r biasa itu adalah merupakan has1l kaj1an daripada p4kar mat3matik British sekali gus menunjukkan betapa dahsy4t permas4lahan mampu terc3tus hanya kerana part1kel v1rus yang sangat h4lus.

Berdas4rkan stat1stik k4dar jangk1tan baharu pand3mik itu, dan disertai formvla peng1raan t3liti tentang pengg4ndaan v1rus, p4kar mat3matik Univ3rsiti Bath, Kit Yates, membvat jangk4an bahawa terdapat sehingga dua quintil1on, atau dua bil1on bil1on – part1kel v1rus SARS-CoV-2 di dunia pada satu-satu masa.

Memper1ncikan langkah pengir4annya, Yates berkata, dia menggunakan diameter v1rus berken4an, iaitu secara pur4ta lebih kur4ng 100 nanometer (satu per 100 bil1on daripada semeter). Dia juga meng4mbil kira isipa.du v1rus berbentvk sfera itu.

Yates berhuj4h, walaupun sudah mengh1tung pembentvkan protein v1rus kor0na itu dan hak1kat bahawa terdapat ‘ruang kos0ng’ apabila part1kel v1rus sfera itu dih1mpit bersama, jumlah keselurvhannya masih kur4ng daripada tin minuman beris1padu 330 mililiter.

“Sangat mengagvmkan apabila memik1rkan bahawa semua mas4lah itu, g4ngguan ini, keper1tan ini, dan setiap ny4wa yang terk0rban sejak tahun lalu, berpvnca daripada suatu yang am4t sedikit,” kata Yates dalam satu keny4taan.

Setakat ini, lebih daripada 2.34 juta manvsia telah menin.ggal dunia ak1bat pand3mik COV1D-19, dan kira-kira 107 juta k3s jangk1tan di seluruh dunia.

Sumber: AAwani

Facebook Comments

Be the first to comment on "Semua v1rus COV1D-19 di dunia ini, jika dikumpvl, mu4t dalam satu tin minuman – Kaj1an"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*