33 hari terd4mpar di pul4u tidak berpenghuni

BAHAMAS – Tiga w4rga Cuba terd4mpar di sebu4h pul4u yang tidak berp3nghuni di Bahamas selama 33 hari berjaya disel4matkan.

Lap0ran BBC, peng4wal pantai Am3rika Sy4rikat (AS), berkata, kel1bat mereka disedari oleh pasvkan udara peng4wal pantai yang sedang melakukan rut1n rond4an yang kemudian melihat kib4ran k4in di Anguilla Cay.

Mereka memberitahu angg0ta penyel4mat bagaimana mereka hid0p dengan memakan kelapa.

S4lah seorang anak kapal yang terl1bat dalam op3rasi meny3lamat berkata, dia kagum kerana mereka dapat bert4han begitu lama.

Kumpulan ini pertama kali dilihat di pul4u yang terletak di antara Florida Keys dan Cuba pada Isnin lalu.

Peg4wai peng4wal pantai, Riley Beecher berkata, kib4ran k4in itu menarik perh4tian hingga mendor0ng pasukan tersebut berpvsing pada ketingg1an yang rendah.

Ketika itu pasukan penyel4mat ternampak ada orang di pul4u berkenaan.

Namun ketika itu, kru tidak dilengkapi peral4tan untuk melakukan penyel4matan segera, bagaimanapun makanan, air dan alat perhubvngan dijat0hkan sehingga dapat berkomvnikasi.

“Mal4ngnya, kami tidak boleh bertutur bahasa Sepanyol dengan fasih tetapi saya dapat mengetahui bahawa mereka berasal dari Cuba dan mereka memerlukan bantvan perub4tan.

”Mereka telah berada di pul4u itu selama 33 hari,” kata Beecher sambil memberitahu pul4u itu mempunyai beberapa pokok renek.

Mereka yang terdiri daripada dua lelaki dan seorang wanita telah ber3nang ke pul4u tersebut selepas bot yang dinaiki k4ram.

Untuk meneruskan hid0p, selain kelapa mereka terp4ksa makan tik0s dan kerang.

Ketiga-tiga mereka berjaya dibawa kelvar dari pul4u tersebut menaiki helikopter pada Selasa dan diberi raw4tan di pus4t perub4tan Florida.

Mereka kemudian diberikan kepada pih4k Imigr3sen dan K4stam.

Sumber: SHarian

Facebook Comments

Be the first to comment on "33 hari terd4mpar di pul4u tidak berpenghuni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*