“Saya Minta Maaf” -Zaki Pul4ng Ke K4mpung Berseb@b Lah!

Engg4n kehad1rannnya di k4mpung dis4lah ert1, pelak0n, Zaki Azeman tamp1l mem0hon maaf berhvbung isu merntas neger1 d4ri Kuala Lumpur ke Perlis. Mnurut Zaki, tjuan ut4manya pul4ng ke k@mpung buk4nlah untuk ber4ya, seb4liknya untuk menzi4rah ad1knya…